bosenwaterbanner
logo

Algemene voorwaarden  

 

Alle door Borduurstudio Wenda vervaardigde logo’s, teksten, opmaak en borduurkaarten blijven eigendom en in beheer van Borduurstudio Wenda, deze zullen ook niet kosteloos worden verstrekt.

Bij een vervolgopdracht is hetgeen wat eerder door u is aangeleverd dus reeds in ons bezit en zullen er ook geen digitaliseerkosten in rekening gebracht worden, mits dit eenzelfde opdracht is. Digitaliseerkosten zijn dus eenmalig, er wordt voor u een borduurkaart opgemaakt. Voor de normale kraamkadootjes worden geen digitaliseerkosten berekend, hiervoor betaald u de aangegeven prijs (deze zijn incl. BTW).

Alle klantgegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wij leveren een breed assortiment van kleding, van T-shirts en polo’s tot truien en jassen maar ook bijvoorbeeld schorten, sloven en andere vakkleding.

Borduren op eigen ingebracht textiel is altijd op risico van diegene die dit aanlevert, als er iets mis gaat met de borduring of als het kledingstuk beschadigd raakt dan is Borduurstudio Wenda daarvoor niet aansprakelijk.

Borduurstudio Wenda behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

Als er een situatie van overmacht zich voordoet, mag Borduurstudio Wenda een reeds geplaatste order zonder opgaaf van reden annuleren.

Borduurstudio Wenda is niet aansprakelijk voor fouten die door diegene die bij ons een order geplaatst heeft aangeleverd zijn. Het beste is om tekst en/of logo via e-mail aan te bieden. Geborduurde producten kunnen niet geretourneerd worden omdat dit persoonlijke, speciaal voor u vervaardigde producten zijn.

Als u het op prijs stelt dan kan Borduurstudio Wenda voor u een proefborduring maken, dit kan in overleg. Proefborduringen zijn niet altijd vrij van kosten.

Indien Borduurstudio Wenda aansprakelijk zou zijn voor directe schade, dan is die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag van de geleverde opdracht, en slechts voor zover dit bedrag door ons is ontvangen. Voor indirecte schade is Borduurstudio Wenda nooit aansprakelijk.

Borduurstudio Wenda behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen. Indien wij een offerte met prijsopgave hebben gedaan, blijft deze prijsopgave geldig gedurende 14 (veertien) aaneengesloten dagen na het verzenden van evt. emailbericht. Na het verstrijken van die periode zonder reactie van de klant is Borduurstudio Wenda niet meer verplicht de bestelde artikelen of borduurwerken te leveren voor de geoffreerde prijs.

Prijs en/of zetfouten voorbehouden.

Mocht er ondanks de grondige en serieuze inspectie die wij op onze producten uitoefenen, toch iets aan te merken zijn op hetgeen wat aan u is geleverd, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Borduurstudio Wenda.

Als u een bestelling plaatst bij Borduurstudio Wenda op welke wijze dan ook, dan gaat u met de algemene voorwaarden akkoord.

© Borduurstudio Wenda